2017-03-03
Mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyevin Trend-ə müsahibəsi (AZ/RU)

- İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (ECO) İslamabadda keçirilmiş Zirvə toplantısı və qəbul edilmiş yekun bəyanat hansı cəhətləri ilə Azərbaycan üçün faydalıdır?

- Dövlətimizin başçısının iştirak etdiyi İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 13-cü Zirvə toplantısında qəbul olunmuş bəyanat siyasi, iqtisadi, ticarət, nəqliyyat, informasiya və kommunikasiya, enerji və digər sahələrdə üzv ölkələrlə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi baxımdan yeni vəzifə və tapşırıqlar müəyyən edir. Siyasi sahədə üzv ölkələr dövlət başçıları səviyyəsində BMT Nizamnaməsində təsbit olunmuş məqsəd və prinsiplərə, xüsusilə dövlətlərin siyasi müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü və suverenliyinə öhdəliklərini bir daha vurğulayırlar. Həmçinin, yekun bəyanatda ECO regionunda həll edilməmiş münaqişələr, xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin mövcud olmasının iqtisadi inkişaf və regionun potensialının tam şəkildə icrasına, regional və daha geniş əməkdaşlığa ciddi şəkildə maneə olmasına münasibətdə narahatlıq ifadə olunaraq, bu kimi münaqişələrin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, xüsusilə dövlətlərin ərazi bütövlüyü və suverenliyi əsasında tezliklə həll edilməsi üçün səylərin artırılmasının vacibliyi qeyd olunur. Sənəddə xarici işğal amili də öz təsbitini tapıb.

Bəyanatda ECO üzv dövlətləri tərəfindən Azərbaycanın müsəlman ölkələri arasında İslam həmrəyliyinin təşviqi və gücləndirilməsi istiqamətində səylərinə dəstək ifadə olunaraq, bu xüsusda 2017-ci ilin Azərbaycan Prezidenti tərəfindən "İslam Həmrəyliyi ili" elan olunması təqdir olunur. Üzv dövlətlərə çağırış edilərək ölkəmizin ev sahibliyi edəcəyi İslam Həmrəyliyi Oyunları və IV Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda yaxından iştiraka çağırış edilir.

Bəyanatda digər layihələrlə bərabər, Azərbaycanın yaxından iştirak etdiyi və dəstəklədiyi Cənub Asiya, Qara dəniz, Xəzər dənizi və Mərkəzi Asiya və Avropanı birləşdirən Şimal-Cənub, Transxəzər, Şərq-Qərb və Cənub-Qərb Beynəlxalq Nəqliyyat və Ticarət dəhlizləri, Transavrasiya İnformasiya dəhlizi, Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xətti, "Cənub Qaz Dəhlizi", TAP və TANAP layihələri və onların regional əməkdaşlıq və inkişafda oynadığı mühüm rol qeyd olunur.

- Verilən məlumata görə, Qırğızıstan ECO sammiti çərçivəsində nazirlər toplantısında bu bəyanatın siyasi müddəalarına qoşulmadığını bildirib.

- Qeyd etdiyimiz kimi, ECO-nun Zirvə toplantısının bəyanatında üzv dövlətlər tərəfindən açıq şəkildə bildirilir ki, ECO məkanında münaqişələrin mövcudluğu iqtisadi inkişafı və əməkdaşlığı əngəlləyir. Bundan əlavə, bəyanatda inkişaf, sülh və təhlükəsizliyin regionda davamlı çiçəklənmə və sabitliklə birbaşa bağlı olduğu qeyd olunur. Ümumiyyətlə, iqtisadi inkişaf və regional əməkdaşlığın sülh və təhlükəsizliklə üzvü bağlılığı bütün beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilən prinsipdir və bu, BMT-nin Davamlı İnkişaf Konsepsiyasının təməlini təşkil edir. Ona görə də Qırğızıstanın mövqeyi tamamilə başa düşülən deyil. Bu mövqe ilə Qırğızıstanın kimin dəyirmanına su tökməsi də ciddi sual doğurur.

Mənbə: Trend

----------

Интервью главы пресс-службы Хикмета Гаджева Агентству Trend

- Что принесет Азербайджану Саммит Организации экономического сотрудничества (ECO) в Исламабаде и принятое по его итогам заявление?

- Заявление, принятое на 13-ом саммите Организации экономического сотрудничества (ECO), где также участвовал и Президент Азербайджана Ильхам Алиев, определяет новые задачи развития и сотрудничества стран членов организации в политической, экономической, транспортной, информационно-коммуникационной, энергетической и других сферах. Главы государств–членов ECO вновь подчеркнули приверженность своим обязательствам, а также утвержденным в Уставе ООН целям и принципам, в частности политической независимости, территориальной целостности и суверенитету стран.

В итоговом заявлении выражается беспокойство тем, что существующие на пространстве ECO нерешенные конфликты, в частности армяно-азербайджанский конфликт препятствуют экономическому развитию и реализации в полном объеме потенциала региона, региональным связям и сотрудничеству в более широком формате.

В заявлении также отмечается важность приложения усилий для урегулирования этих конфликтов на основе норм и принципов международного права, в частности территориальной целостности и суверенитета стран.

В документе также нашел свое отражение фактор внешней оккупации.

В заявлении страны-члены ECO выразили поддержку усилиям Азербайджана по поощрению и укреплению исламской солидарности среди мусульманских государств, приветствовали объявление Президентом Азербайджана 2017 года годом исламской солидарности. В документе также содержался призыв к странам-членам участвовать в Исламских играх солидарности и форуме межкультурного диалога, которые пройдут в Азербайджане.

В заявлении также подчеркивается роль и поддержка Азербайджана в таких проектах, как «Север-Юг», Транскаспийские международные транспортные и торговые коридоры, Трансевразийский информационный коридор, железная дорога «Баку-Тбилиси-Карс», Южный газовый коридор, TAP и TANAP.

- Как известно, Кыргызстан на заседании глав МИД стран-членов в рамках саммита ECO не присоединился к политическим пунктам итогового заявления...

- В итоговом заявлении государства-члены открыто заявили о том, что наличие конфликтов на пространстве организации тормозит экономическое развитие и региональное сотрудничество. В то же время, в заявлении подчеркивается, что развитие, мир и безопасность в регионе напрямую связаны с устойчивым развитием и стабильностью. В целом, все международное сообщество придерживается позиции основанной на органической связи экономического развития и регионального сотрудничества с миром и безопасностью. Это общепринятый принцип, составляющий основу концепции устойчивого развития ООН. Поэтому позиция Кыргызстана в данном вопросе не совсем понятна. Подобная позиция Кыргызстана вызывает серьезный вопрос о том, на чью мельницу она льет воду.

Источник: Trend

növbəti xəbər əvvəlki xəbər