2006-12-05 Address by Elmar Mammadyarov, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Aze... More...
2006-09-25 Statement by Elmar Mammadyarov Minister of Foreign Affairs of the Republic of Az... More...
2006-09-25 Statement by Elmar Mammadyarov, Minister of Foreign Affairs of the Republic of A... More...
2006-08-14 Azərbaycan Respublikasının Diplomatik Xidmət Orqanları Rəhbərlərinin İkinci Müşa... More...