Xarici İşlər Nazirliyinin Apellyasiya Şurasına müraciət
 
Xarici İşlər Nazirliyinin Apellyasiya Şurasının elektron ünvanı
  

DİPLOMATİYA ALƏMİ JURNALİ