Azərbaycan və Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (QDİƏT)


Azərbaycan Respublikası və
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı

 

 

Azərbaycan Respublikası 1992-ci ilin 25 iyun tarixindən etibarən Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (QDİƏT) təsisçi üzvüdür. İndiyədək Azərbaycan QDİƏT-də 4 dəfə (2003, 2004, 2009, 2018) sədrliyi üzərinə götürmüş və Təşkilatın 20-dən yuxarıda müxtəlif səviyyəli tədbirlərinə ev sahibliyi etmişdir.

Respublikamız QDİƏT çərçivəsində bir sıra prioritet sahələr, o cümlədən ticarət, gömrük, nəqliyyat, enerji, ətraf mühit, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, elm və texnologiyalar və sair sahələr üzrə qarşılıqlı maraqlar əsasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə önəm verir.

Ölkəmiz təşkilat çərçivəsində fəal mövqeyə malikdir və QDİƏT-in işinin səmərəliliyinin artırılmasına yönəldilmiş islahatların təşəbbüskarlarından biridir. Belə ki, son illər ərzində Azərbaycan tərəfindən QDİƏT Katibliyinin əməkdaşlarının peşəkarlığının artırılması məqsədilə onların işə qəbul edilməsinə dair xüsusi qaydaların tərtib edilməsi, təşkilatın hüquqi bazasının gücləndirilməsi üçün QDİƏT Katibliyinin fəaliyyətini tənzimləyən mövcud hüquqi sənədlərə əlavələrin edilməsi, QDİƏT-in işçi qruplarının səmərəliliyinin artırılması məqsədilə onların yenidən formalaşdırılmasına dair təkliflər və təşəbbüslər irəli sürülmüş, QDİƏT Katibliyi tərəfindən müvafiq qiymətləndirmə sənədlərinin işlənib hazırlanmasına nail olunmuşdur.

Azərbaycan tərəfi həmçinin, QDİƏT-in əlaqədar təşkilatlarında fəal iştirak edir və Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı (BSTDB) və Qara Dəniz Araşdırmaları üzrə Beynəlxalq Mərkəz (ICBSS) kimi təsisatların idarəetmə və direktorlar şuralarında təmsil olunur. QDİƏT-in digər əlaqədar təşkilatı olan Parlament Assambleyasının (PABSEC) hazırkı baş katibi (1 yanvar 2015-ci ildən etibarən) Azərbaycan nümayəndəsidir.